fredag 20 augusti 2010

"Jag kan inte sjunga"

Hur många har du hört säga "jag kan inte sjunga"? Förmodligen en hel del. Det är många som är övertygade om att de inte kan det. Ofta har de - helt förödande - blivit itutade det av omgivningen sedan unga år. Men frågan är om det är sant. Jag sällar mig till skaran som är övertygad om att det så gott som alltid går, med bara rätt metoder och en rejäl portion tålamod.

Häromkvällen hittade jag ett examensarbete från Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund, som då blivande sångpedagogen Karin Danielsson skrivit. I uppsatsen beskriver hon två års arbete med en kvinna som hade så svåra låsningar när det gällde sång och överhuvudtaget att använda sin egen röst, att hon vid första lektionen bara klarade av att ljuda "mmm" - inga vokaler, för då blev det genast för otryggt! Två år senare kunde hon på egen hand och med hyfsad tonsäkerhet sjunga "Vyssan lull". Två år kanske verkar som en lång tid för att lära sig sjunga en enkel sång. Men om man i 50 år aldrig ens vågat försöka använda sin röst till något annat än minsta möjliga tal, då är det väldigt många steg som ska tas för att sätta ihop en sång.

Det viktiga här är att DET GÅR ATT LÄRA SIG SJUNGA!

Den spännande uppsatsen finns här: http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:273545/FULLTEXT01
Karin driver numera den intressanta Sångbloggen och företaget Karins Röst och Språk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar